Healing og kundalini healing

Hvad er healing:


Healing betyder at gøre hel.


Den teoretiske baggrund for healing, er at mange sygdomme/forstyrrelser er opstået som en ubalance i kroppens energi eller i sindet. At heale betyder at hele og skabe balance ved hjælp af energi, at bringe mennesket i kontakt med sin helhed fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt. Formålet med healing er i al sin enkelthed, at genskabe balance i din krop. Healere arbejder ud fra kendsgerningen, at alt er energi og at healing er mulig gennem energetisk påvirkning. Energierne går ind og afbalancerer på både det fysiske, psykiske og det spirituelle plan. Formålet er at åbne op for de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer og igen få energierne til at flyde frit.


Healingen skal give dig en god oplevelse i kærlighed og glæde, give dig modet tilbage og give dig kræfter til at genskabe et harmonisk liv gennem universets kræfter. Healing påvirker både krop, sind og sjæl hen imod nye balancerede tilstande af større helhed. Energien genskaber din forbindelse til sjælen, giver dig adgang til dit sjælspotentiale og aktiverer din egen evne til selvhealing. Og herfra at lade dig heale dig selv.

Healing er smukt. Healing er kærlighed. Healing er og kan kun være positivt.

Der vil blive åbnet op for at du kan komme tættere på dit livsformål og du vil opleve større synkronitet i din hverdag. Transformationen vil give dig øget indre styrke, udvide din bevidsthed og styrke din medfølelse.

Healing er med til at vi kan få en nemmere og bedre hverdag, at blive mere glade, mere positive, at få forløst ting som man evt. måtte have til at sidde og blokere, at mærke sig selv meget mere, nemlig - at blive hel.


Hvad kan behandles?


Da alt er energi, er der efter min mening ingen grænser for hvad der kan heales.

Mentale ubalancer, stress, traumer, angst, manglende selvværd, spiseforstyrrelser og psykisk uro, kan alle skabe en ubalance som på et eller andet tidspunkt vil manifesterer sig som en sygdom. Ligeledes kan "mekaniske" skader, infektioner og lign., efterlade ubalancer i kroppen.

Men man behøver ikke at være syg for at modtage healing. Healing kan også anvendes til at give kroppen et energi-boost/løft ved fx eksamen, vinterdepression, udbrændthed, skilsmisse eller lign.


Hvordan?


I mit arbejde med at heale, er det både jeg og den åndelige verden der arbejder. Dettes kaldes spirituel healing eller clairvoyant healing, da udvekslingen af informationer foregår clairvoyant mellem healeren og det åndelige team. Jeg stiller mig til rådighed for at blive brugt som kanal til viderebringelse af energien. Healingen sker som et samarbejde mellem mig, min guide og det åndelige healings team.

Og hvad er energien så og hvor kommer den fra?

Energien kan beskrives som universets kraft, livsenergi.

I flg. min overbevisning bliver energien givet til os fra universet. Og i universet, både langt ude, men også rundt omkring os, bor åndelige guider, som på alle måde de kan hjælper os i vores dagligdag, men også sender specialister på banen, når der f.eks. heales.

Blot sig tak og vær taknemmelig.


Hvem kan heales:


Alle; børn, voksne og gravide.

Ved graviditet er healingen afslappende og beroligende for både mor og barn må dog kun gives ved helt særlige situationer efter de første 6. måneder af graviditeten. Da barnet efter 6. måned regnes for et selvstændig individ.


Healing af børn:


Børn har særligt nemt ved at tage imod healing. Årsagen til dette, er at de er fordomsfri og modtagelige. Der bliver ikke i samme grad tvivlet på resultatet, som ved arbejdet med voksne. Den åbenhed er en stor fordel og giver optimale vilkår for den healende energi.

Der er ingen aldersgrænser for healing. Så i praksis kan man begynde at heale børn allerede inden de er født.

Når børnene er helt små kan det være svært at finde ud af hvorfor de er ulykkelige. Ofte er det ting som kolik eller et kiropraktisk problem, som er årsag. Andre gange kan det være barnets oplevelser, som gør det bange. Børn er meget mere åbne over for den åndelige verden end voksne og dermed kan de have nogle oplevelser, som de ikke umiddelbart kan håndtere eller forstå og som derfor gør dem ulykkelige.

Alt dette kan heales, og man behøver ikke kende årsagen til at barnet er ulykkeligt.


Du skal:


•Være fuld påklædt

•Slappe af, gerne med et tæppe på

•Tænke på din vejrtrækning og ellers så lidt som muligt

•Mærke efter hvad der sker i din krop og dit sind

•Bare nyde det og lade din krop tage imod

•Børn behøver ikke at være i ro, det virker alligevel.


Hvad kan der ske under og efter en healing:

Symptomer

Under

healing

Lige

efter

1 time

efter

Dagene

efter

Sandsynlige årsager

Fysisk ondt

*

*

*


Løsning af bundne energier

(gamle mønstre)

Sover/træt

*

*

*


Energien skal fordeles

(bedst under søvn)

Fryser

*
Nervesystemet giver slip

(tag tæppe på)

Indre rejse

*
Slapper godt af

(skal vise dig noget om dig selv)

Oplever farver

*
Oplever energiernes forskellige kvaliteter.

Psykisk dårligt (gråd, vrede, mm.)

*
Energien arbejder fysisk.

(Synliggørelse af følelser, gemt i underbevidstheden – accepter, at det er OK)

Psykisk godt

(overskud, glæde, mm.)

*

*

*

*

Løfte op – væk fra området i bevidstheden

(bliver fyldt op)

Snurren i kroppen


*

*


Energien arbejder på fordeling

(”døde” områder aktiveres igen)

Mærker forskellige dele af kroppen

(Kulde, varme)

*

*

*

*

Bevidstgørelse af specielle områder i kroppen, hvortil dele af bevidstheden skal synliggøres

Fjernhealing tilbydes også, dog skal vedkommende der heales, skal altid give sin tilladelse til healingen før den påbegyndes

Kundalini healing


Kundalini healing er en meget kraftfuld behandling, som sætter fokus på dit rodchakra.


Rodchakraet er det chakra der har med alle vores grundlæggende behov at gøre. Sult, tørst, sex men også behovet for kærlighed, omsorg og tryghed. Hvis du f.eks. i din barndom er blevet afvist i "at være dig", kan der sætte sig blokeringer der forhindre dig i at modtage f.eks. omsorg senere i livet, og du vil herefter forsøge at dække dette behov på anden vis. Det er det vi kalder pseudobehov. Pseudobehov kan dog aldrig dække dit oprindelige behov og du vil blive ved med at være "sulten".


Ved en rodchakra behandling søger jeg at finde de grundlæggende følelsesbehov som pseudobehovet dækker over. En kundalini healing er en kort og koncentreret behandling, som dog altid vil være et forløb af flere behandlinger, hvor din evne til at modtage den energi, som ligger under dit pseudobehov kommer nærmere. Forandringen vil du mærke i din hverdag.


Første kundalini healing inkl samtale vil typisk tage ca. 60 min., de efterfølgende behandlinger ca. 30 min. Ofte vil du få en opgave med hjem til næste gang vi mødes, som skal støtte din proces.